Köpregler

Köpregler- för dig som ska köpa färdig gräsmatta för avhämtning.

OBS! FÄRDIG GRÄSMATTA ÄR EN FÄRSKVARA OCH SKA SENAST LÄGGAS SAMMA DAG SOM DEN AVHÄMTATS, DVS BOKAT AVHÄMTNINGSDATUM, SAMT VATTNAS ENLIGT VÅRA INSTRUKTIONER! Vid viss väderlek, ex vid höga temperaturer, måste gräsmattan läggas ut och vattnas inom ett par timmar efter att den avhämtats.

Färdig gräsmatta är en färskvara och därför gäller ej öppet köp, returrätt eller ångerrätt.

Om personalen på Gräscenter uppger att gräsmattan köps på ”egen risk” finns inga möjligheter till reklamation, detta kan ex ske vid en väderlek bestående av hög temperatur.

Gräscenter AB producerar sin egen gräsmatta och därför kan vi garantera att gräsmattan senast skördats dagen innan bokat avhämtningsdatum. Vi erbjuder dig en färsk och grön gräsmatta för utrullning – vattning och etableringsskötsel är du som kund själv ansvarig för.

Gräscenter AB reserverar sig för leveransproblem utanför Gräscenter AB’s kontroll, ex försenade leveranser pga trafikproblem, lastbilar som går sönder eller kraftigt regn eller extrem torka som förhindrar skördning av gräsmattan.

Avhämtning

Beställd mängd måste avhämtas på överenskommet datum eftersom färdig gräsmatta är en färskvara. Gräscenter AB har rättighet att slänga ej avhämtad gräsmatta dagen efter. Gräscenter debiterar alltid kund för den mängd som kunden bokat och ej avhämtat på beställt datum – oasvett om gräsmattan är slängd dagen efter eller ej (eftersom gräsmattan då anses obrukbar). Får du problem att hämta gräsmattan till bokat datum ring oss genast för konsultation – vi försöker i möjligaste mån att hjälpa till om vi kan. Avbokning måste därför ske senast 2 dagar innan avhämtning.

Gräscenter erbjuder alla kunder en informationsbroschyr som kunden måste ta emot och läsa igenom. Gräscenter AB står inte för bristfällig vara som uppkommit pga att kunden inte följt de råd och anvisningar som angivits i nämnda informationsbroschyr.

Reklamation

Klagomål ska vara Gräscenter AB tillhanda senast 8 dagar efter avhämtningsdatum. Vid eventuell reklamation har kunden rätt att avhämta ny vara efter godkännande från Gräscenter AB. Kunden kan vid detta tillfälle behöva ta med sig den gamla varan tillbaka. Kvitto ska kunna uppvisas. Vid reklamation fås i första hand ett nytt liknande exemplar av varan. Gräscenter AB har rättighet att vid klagomå kontrollera den gräsmatta som kunden inte är nöjd med. Om detta innebär att Gräscenter AB åker ut på plats behandlas kundens adress konfidentiellt. Om Gräscenter AB kontrollerar gräsmattan och det visar sig att kunden inte följt råd och anvisningar, ex bevattning och efterskötsel, får kunden betala den kostnad som uppstått. Gräscenter AB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i det fall identisk vara ej finns tillgänglig vid åtgärdstillfället då färdig gräsmatta är en naturprodukt.

Färgskiftningar i gräsmattan

Odlingen sker på stora fält där jordmånen skiljer sig åt och gräsmattan innehåller flera olika grässorter och därför förekommer det naturligt färgskiftningar i gräsmattan. Detta jämnar normalt ut sig efter första gödslingen – i vissa fall efter någon tid därefter. Färgskiftningar i gräsmattan är inte en godkänd orsak till reklamation.

Ogräs i gräsmattan

Med tiden kommer ogräs att sprida sig till tomten via luften, från underliggande jordmån och djur. Enklast är att omgående ta bort ogräs för hand. Gödsel med ogräsmedel kan eliminera enklare ogräs som groblad och maskros. Kvickrot och tistlar är vanliga ogräs som kommer från underliggande jordmån. Kemisk bekämpning av ogräs strax före leverans undviks varför det kan förekomma enstaka ogräs av enklare sort, och detta är inte en godkänd orsak till reklamation.