Policy för personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gör det enklare för dig som person att kontrollera dina personuppgifter.

Vi sparar dina personuppgifter för att kunna utföra våra åtaganden till dig som kund och för tillhandahålla de tjänster vi erbjuder på bästa sätt, samt för att senare delge dig relevant information.

Du har när som helst möjlighet att kontakta oss om du vill ha information om vilka uppgifter vi har om dig, om du anser att någon uppgift vi har om dig är felaktig och ska rättas, om du anser att vi använder informationen på ett felaktigt sätt eller om du önskar bli borttagen från vårt register. Vi kommer behandla dina uppgifter i enlighet med ovan tillsvidare eller du kontaktar oss och önskar bli borttagen ur vårt register. Gräscenter kommer inte heller att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Längst ned på vår sida hittar du alla uppgifter för att kontakta Gräscenter i detta ärende.