Sedummatta till tak

545,00 kr

För avhämtning i butik.  För hemleverans ring 016-70700.

Sedummatta för tak. Isolerar byggnaden, dämpar buller och minskar mängden regnvatten.

Pris: Angivet pris är inkluderat sedummatta och fuktighetshållade filt, lämplig för för taklutning 2-27 grader. Vid låglutande tak under 4 grader gäller ett annat pris pga annan systemuppbyggnad.

OBS! Ange antal kvm nedan!

Beskrivning

Sedum är lättskötta fleråriga växter, som även kallas för fetknopp/fetblad. De behåller regnvatten och klarar därför bra av torka och soliga lägen. Sedum kan ha ett tunt lager med jord eller ska planteras i väldränerad jord. De planteras därför ofta på tak, i rondeller eller i rabatter och stenpartier.

SEDUMMATTA TILL TAK

Sedum odlas på färdiga plattor, som är ca 0,9 kvm stora och går de även att köpa som plantor och sätta i rabatter eller krukor. Normalt används cirka 16 plantor per kvadratmeter. Med sedummatta går det snabbt att etablera och du slipper rensa ogräs fram tills att utrymmet mellan sedumplantorna har växt ihop. Vår sedummatta och sedumplantor trivs i halvskuggiga till soliga lägen och är lämplig i härdighetszoner upp till H4.

Sedummatta-i-trädgården

Tänk på! Sedum matta är en färskvara och ska läggas ut samma dag som den avhämtas eller levereras. Därefter ska den bevattnas rikligt omgående.

Pris: Angivet pris är inkluderat sedummatta och fuktighetshållade filt. Vid låglutande tak under 4 grader gäller ett annat pris pga annan systemuppbyggnad.

Placering och underlag

Soligt till halvskugga. Sedum i halvskugga har längre etableringstid än normalt. Lägg inte sedumplantor i skugga då tar mossa och ogräs över.

Underlaget ska vara väldränerat och ha ett minimalt underlag av jord för att ogräs inte ska etableras.

Plantera med fördel på våren och hösten

Väderleken är mildare för nyplanteringar på vår och höst vilket leder till att sedumattan kräver mindre bevattning vid anläggning.

Kan läggas på takSedummatta-med-hand

Vår sedummatta har ett “inbyggt” erosionsnät vilket gör den lämplig i lutningar/sluttningar. Vår sedummatta till tak är även brandklassad enligt BroofT2.

Det är inte alla sorter som trivs

Sedummattan innehåller 11 olika sorter. Det är normalt att vissa sorter dör väl på plats.

Bevattning vid etablering

Det är viktigt att underlaget vattnas en gång ordentligt både innan och efter läggning för att aktivera rotsystemet och därmed få sedummattan att etablera sig. För snabb etablering är bevattning ett krav. Sedummattorna ska hållas fuktig fram tills sedumet har vuxit fast.

Sedumplantans färg och utseende varierar beroende på läge, årstid och mellan åren

En sedumsort kan se annorlunda ut om den växer i halvskuggigt respektive i soligt läge. Generellt får sedum en rödaktig färg under tidig vår då det är torrt och återfår en grönaktig färg när det kommer nederbörd. Variationen i en sedummatta mellan åren kan vara stor då fördelningen mellan sorterna förändras.

SkötselSedummatta-genomskinlig-bak
  • Sedum ska aldrig klippas och kräver minimal skötsel.
  • Gödsla 1 ggr/år med ex Skånefrös Biogrön.
  • Ta bort löv och eventuella ogräsplantor för hand 2 ggr/år (vår & höst). Observera att det kan finnas vilda sedumplantor som inte behöver vara ogräs. Maskrosor överlever normalt inte och försvinner av sig självt om underlaget är väldränerat.

SNABBFAKTA OM SEDUMMATTA:
Sedummatta--på-pall

Storlek: ca 0,8 kvm per flak
Tjocklek: ca 3 cm
Bredd: ca 90 cm
Längd: ca 100 cm
Vikt: ca 10-25 kg/kvm
Pall: ca 15 kvm per pall
Täckning: Garanterat 85 % oftast mer
Sorter: 12 st olika vid sådd, varav 5-9 st av dessa beräknas finnas i den färdiga etablerade mattan.